Na pocetok Prethodna Sledna Na kraj

TARBR TARO
TAROZ TAR
NAI ST EDMER FI FU P PV

Z1
2 OZ3

2815201000
Natriumhidroksid (kausti~na soda); 5 KGM LB LB

kaliumhidroksid (kausti~na pota{a);

peroksidi na natrium ili

kalium:Kaliumhidroksid (kausti~na

pota{a)Cvrst

2815209000
Natriumhidroksid (kausti~na soda); 5 KGM LB LB

kaliumhidroksid (kausti~na pota{a);

peroksidi na natrium ili

kalium:Kaliumhidroksid (kausti~na

pota{a)Vo voden rastvor (rastvor na kalium

ili te~en kalium)

2815300000
Natriumhidroksid (kausti~na soda); 5 KGM LB LB

kaliumhidroksid (kausti~na pota{a);

peroksidi na natrium ili kalium:Peroksidi

na natrium ili kalium

2816100000
Magneziumhidroksid i peroksid; oksidi, 5 KGM LB LB

hidroksidi i peroksidi, na stroncium ili

barium:Hidroksidi i peroksidi na magnezium

2816200000
Magneziumhidroksid i peroksid; oksidi, 5 KGM LB LB

hidroksidi i peroksidi, na stroncium ili

barium:Oksidi, hidroksidi i peroksidi na

stroncium

2816300000
Magneziumhidroksid i peroksid; oksidi, 5 KGM LB LB

hidroksidi i peroksidi, na stroncium ili

barium:Oksidi, hidroksidi i peroksidi na

barium

2817000000
Cinkoksid; cinkperoksidCinkoksid; 8 KGM LB LB

cinkperoksid

2818100000
Ve{ta~ki korund, hemiski opredelen ili 3 KGM LB LB

neopredelen; aluminiumoksid;

aluminiumhidroksid:Ve{ta~ki korund,

hemiski opredelen ili neopredelen

2818200000
Ve{ta~ki korund, hemiski opredelen ili 3 KGM LB LB

neopredelen; aluminiumoksid;

aluminiumhidroksid:Aluminiumoksid, osven

ve{ta~ki korund

2818300000
Ve{ta~ki korund, hemiski opredelen ili 3 KGM LB LB

neopredelen; aluminiumoksid;

aluminiumhidroksid:Aluminiumhidroksid

2819100000
Oksidi i hidroksidi na hrom:Hromtrioksid 10 KGM LB LB

2819900000
Oksidi i hidroksidi na hrom:Drugo 10 KGM LB LB

2820100000
Oksidi na mangan:Mangandioksid 5 KGM LB LB

2820900000
Oksidi na mangan:Drugo 5 KGM LB LB

2821100000
Oksidi i hidroksidi na `elezo; zemjeni boi 5 KGM LB LB

koi sodr`at po masa 70% ili pove}e

vrzano `elezo presmetano kako

Fe2O3:Oksidi i hidroksidi na `elezo

2821200000
Oksidi i hidroksidi na `elezo; zemjeni boi 5 KGM LB LB

koi sodr`at po masa 70% ili pove}e

vrzano `elezo presmetano kako

Fe2O3:Zemjeni boi

Friday, March 03, 2000 Page 21 of 67Page 21.